10 grudnia 2021 Administrator

Członkowie Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk w składzie: Karol Jerzyński, Julia Krąkowska, Maria Krzyżaniak, Jan Michalak, Michalina Michalak, Aleksandra Mrówczyńska, Agata Promińska, Maja Ślusarska, Hanna Wróblewska, Aleksandra Ziętek, pod kierunkiem Anny Migdałek, wzięli udział w III edycji podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski pod hasłem: Wybitne kobiety w dziejach Wielkopolski, w ramach projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020 realizowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

22 października 2021 r. odbyła się Gala Finałowa III edycji Projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@2020, podczas której podsumowano działania w poszczególnych podprojektach.  W podprojekcie Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski uczestniczyło 35 szkół. Projekt Paula z Chłapowskich Jackowska – Wielkopolanka, mieszkanka ziemi pobiedziskiej został uznany za najlepszy i tym samym zdobył I miejsce.

Efekty swojej 7-miesięcznej pracy uczniowie przedstawili 8 listopada 2021 r. w czasie uroczystego spotkania w auli SP w Pobiedziskach. W tym dniu odbyło się też wręczenie nagród przez opiekunkę merytoryczną podprojektu Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolski    dr Annę Chudzińską oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska Ireneusza Antkowiaka.          Podsumowując działania młodzieży, dr Anna Chudzińska powiedziała: Muszę szczególnie wam podziękować, bo zabraliście mnie w taką podróż, intelektualną przygodę śladami Pauli z Chłapowskich Jackowskiej i to była niewiarygodna przygoda, bo nie opierała się na bohaterce, która jest na pierwszych stronach podręczników naszej historii Wielkopolski, ale sięgnęliście do źródeł. Te materiały, które przygotowaliście, są tak imponujące, że nie powstydziłby się ich zawodowy historyk.

Głos zabrał również Burmistrz Ireneusz Antkowiak, który dodał: Myślę, że Paula  z Chłapowskich Jackowska jest warta takiego pięknego przedstawienia, jak to zrobiliście. To taka cicha bohaterka, która wcale nie musiała brać sztandaru czy miecza, by być patriotką. To niezwykły przykład też i na dzisiejsze czasy. Wartości, które przedstawiała sobą Paula Jackowska dzisiaj są niezwykle potrzebne i to takie wspaniałe, że właśnie taką bohaterkę poszukaliście w historii Pobiedzisk.

         Zadania w podprojekcie były podzielone na 4 etapy, a każdy z nich wymagał zaprezentowania konkretnych efektów pracy zespołu. Uczniowie wykonali mapy mentalne obrazujące najważniejsze działania, przygotowali prezentację multimedialną przedstawiającą grupę projektową, przeprowadzili również wywiad z prof. Antonim Jackowskim – wnukiem Pauli Jackowskiej. W programie komputerowym zrobili drzewo genealogiczne bohaterki, a także nagrali 16-minutowy dokument pt. Śladem Pauli z Chłapowskich Jackowskiej, prezentujący życie i działalność bohaterki. Etapem końcowym było opracowanie jej biogramu, który niebawem zostanie umieszczony na stronie Cyfrowej Dziecięcej Encyklopedii Wielkopolski.

Zaprezentowany film biograficzny o Pauli Jackowskiej wywarł duże wrażenie na widowni, która doceniła walory merytoryczne oraz ogrom pracy włożonej w jego realizację.

Wcześniej dokument miał okazję obejrzeć prof. Antoni Jackowski, który stwierdził: Film jest wspaniały. Przypomniał postać, która była zapomniana nie tyle w rodzinie, co w społeczności. Paula z Chłapowskich Jackowska była wielką patriotką, wielką społecznicą, jej działania zaćmiewały niektóre aktywności mężczyzn z najbliższego otoczenia, w tym własnego męża Tadeusza Kryspina (…). Dzięki inicjatywie Państwa ta postać wyszła z cienia i znalazła się  w gronie najwybitniejszych Polek tamtego okresu (…). Wielkie zaangażowanie młodzieży w poznawanie swojej małej ojczyzny to jest coś niesamowitego, to jest unikatowe,(…) unikatowe na skalę Polski. Ja nie słyszałem o tego typu inicjatywach, a przede wszystkim  o efektach jak te, których byliśmy świadkami przed chwilą (…).

Opiekunka Szkolnego Koła Miłośników Pobiedzisk
Anna Migdałek

Link do filmu Śladem Pauli z Chłapowskich Jackowskiej
https://p.csw2020.com.pl/api/resources/content/file-e212e509-09b8-473b-a18d-b6981a7a53b1