1 listopada 2022 Administrator

19 października naszą szkołę odwiedzili  pani Agnieszka i pan Tomek ze Stowarzyszenia CREO. Jest to organizacja, z którą współpracujemy od wielu lat. Do zadań Stowarzyszenia należy krzewienie wiedzy dotyczącej społeczeństwa obywatelskiego. Problemem podjętym podczas ostatniego warsztatu była dostępność przestrzeni publicznej dla osób dotkniętych niepełnosprawnością . Słowa pani Agnieszki i pana Tomka (pan Tomek dotknięty jest paraliżem i porusza się na wózku) uświadomiły nam, że mimo ruchowych ograniczeń można funkcjonować sprawnie w rodzinie, sporcie i w życiu społecznym. Pomimo tego, że ktoś porusza się na wózku lub ma inne przeszkody życiowe, może sobie świetnie radzić bez niczyjej pomocy. Takie warsztaty, uświadamiają, że naszym zadaniem jako społeczeństwa jest likwidacja barier, tak aby osoba z niepełnosprawnością była jak najbardziej samodzielna. Chociaż odbyliśmy tylko jedno spotkanie z uroczą parą prelegentów (z wielu zaplanowanych spotkań dotyczących DOSTĘPNOŚCI) nie możemy się już doczekać następnego!


W imieniu Szkolnego Klubu Młodego Obywatela
Małgorzata Lisowska