12 czerwca 2023 Administrator

Dnia 30 maja 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory, w wyniku których wyłoniono skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024. W głosowaniu uczestniczyli uczniowie klas I-VII.

Wybrano następujący skład Samorządu Uczniowskiego:

Maja Ledzińska  – przewodnicząca
Matylda Ducin – wiceprzewodnicząca
Zuzanna Świątek – wiceprzewodnicząca
Ponadto w skład Samorządu Uczniowskiego, jako jego członkowie, weszli :
Barbara Walczak, Zofia Mielech, Dominika Borska.
Gratulujemy !!!


Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie członkom Komisji Wyborczej, kandydatom do Samorządu Uczniowskiego, jak i wszystkim uczniom biorącym udział w głosowaniu.

Opiekun Samorządu Uczniowskiego