10 grudnia 2021 Administrator

28 września uczniowie klasy 2d i 2f odwiedzili muzeum w Szreniawie. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak wygląda ewolucja i postęp metod młócenia, czyszczenia i przemiału ziarna, a także typowe jesienne prace w gospodarstwie wiejskim.

Na stanowiskach interaktywnych uczniowie mogli spróbować swoich sił przy młóceniu zboża cepami i w młocarniach napędzanych różnymi źródłami energii. Dzięki tej praktyce mogli lepiej zrozumieć zasady ich działania.

                                                                                                             Anna Salamon