13 października 2022 Administrator

200 lat temu w Wilnie ukazał się pierwszy tomik „Poezji” Adama Mickiewicza, zawierający cykl wierszy pt. „Ballady i romanse”. Dzieło wyznaczyło początek epoki romantyzmu w naszym kraju. Aby podkreślić to ważne wydarzenie, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił rok 2022 – Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. Kazimierza Odnowiciela w Pobiedziskach już od połowy września podziwiać można wystawę poświęconą tej tematyce, a przygotowaną przez Towarzystwo Miłośników Pobiedzisk. Ekspozycja prezentuje sylwetki i dorobek najważniejszych polskich twórców literatury epoki romantyzmu – Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego i Zygmunta Krasińskiego. W gablotach wystawione zostały zbiory książek znanego regionalisty i bibliofila Tadeusza Panowicza. Wśród nich między innymi wydania „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza w kilku językach: polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim czy esperanto, kolekcja dzieł Juliusza Słowackiego, a także „Dzieła poetyckie” oraz „Listy wybrane” Zygmunta Krasińskiego. Dzięki wystawie można również dowiedzieć się wielu ciekawostek o tym, jak wyglądał świat według romantyków oraz poznać cechy bohatera romantycznego.

Ewelina Pawlak