2022-08-17 Administrator

Szanowni Państwo, Rodzice,

Informujemy, że rozpoczęły się zapisy na obiady w roku szkolnym 2022/23. 
Aby zapisać dziecko na obiady należy wypełnić kartę zgłoszenia dziecka na obiady, dostarczyć ją intendentowi do dnia 01.09.2022 oraz dokonać płatności.

 

Obiady będą gotowane i wydawane od 05.09.2022 r.

Schemat wydawania posiłków uczniom na przerwach obiadowych w stołówce:

STOŁÓWKA SZKOLNA  w głównym budynku szkoły – parter

12.00 – klasy I, II i III
13.05 – klasy IV-VI
14.05 – klasy VII i VIII

Posiłki będą wydawane wyłącznie podczas zaplanowanej i wyznaczonej dla danej grupy przerwie obiadowej. Prosimy uczniów o zajmowanie miejsc klasami przy stolikach od razu po wejściu do stołówki i słuchanie wskazówek, które będą przekazywane. Ewentualna potrzeba jednorazowej zmiany musi być uzgodniona z intendentem dzień wcześniej.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

REGULAMIN STOŁÓWKI

Uwaga!

Przypominamy że, miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym dziecko będzie korzystało z posiłku. Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat!

 

Odpłatności za miesiąc wrzesień należy dokonać do 1 września.

 

Płatności za obiady we wrześniu:

  • Odpłatność za obiad dwudaniowy we wrześniu wynosi 20 dni x 6,10 zł = 122,00 zł
  • Odpłatność za drugie danie we wrześniu wynosi 20 dni x 4,30 zł = 86,00 zł
  • Odpłatność za pierwsze danie we wrześniu wynosi 20 dni x 1,80 zł = 36,00 zł

 

UWAGA! Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach, nr konta: 96 9044 0001 2103 0100 0285 0001.

 

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Magdalena Antolak, kontakt:
m.antolak@pobiedziska.szkola.pl

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.