Szanowni Państwo, Rodzice,

informuję, iż ze względu na bardzo dużą liczbę wydawanych w tym roku szkolnym przez stołówkę posiłków, jesteśmy zmuszeni zmodyfikować zasady przyjmowania wpłat na obiady. Będziemy je przyjmować wyłącznie do 25 dnia poprzedniego miesiąca (obowiązuje data wpływu na rachunek szkoły). Przyjmujemy wpłaty wyłącznie za abonament miesięczny. Wpłaty, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dyrektor Szkoły

Odpłatności za obiady proszę wpłacać na rachunek bankowy:

78 1020 4027 0000 1902 1108 1611.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

REGULAMIN STOŁÓWKI

STOŁÓWKA SZKOLNA w budynku gimnazjum – parter

JADALNIA CZYNNA:

  • klasy I – III i IV szkoły podstawowej – obiady o godz. 12.00
  • klasy V – VI szkoły podstawowej – obiady o godz. 13.00
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej oraz III klasy gimnazjum – obiady o godz. 14.00

INFORMACJE

Ze względu na fakt, że 12 listopada 2018 był dniem wolnym od zajęć, proszę uiścić opłatę za grudzień według poniżej podanych informacji:

  • Odpłatność za obiad dwudaniowy w miesiącu grudniu wynosi 14 dni x 4,00zł = 56,00 zł
  • Odpłatność za drugie danie w miesiącu grudniu wynosi 14 dni x 2,80zł = 39,20 zł
  • Odpłatność za pierwsze danie w miesiącu grudniu wynosi 14 dni x 1,20 = 16,80 zł
  • Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: PKO Bank Polski, nr konta: 78 1020 4027 0000 1902 1108 1611.

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Eliza Żołądkiewicz ,kontakt: e.zoladkiewicz@pobiedziska.szkola.pl

Jadłospis: 12.11.2018 – 16.11.2018

Jadłospis: 19.11.2018 – 23.11.2108

 

 

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-149
LICZNIK ODWIEDZIN