Szanowni Państwo, Rodzice,

informuję, iż ze względu na bardzo dużą liczbę wydawanych w tym roku szkolnym przez stołówkę posiłków, jesteśmy zmuszeni zmodyfikować zasady przyjmowania wpłat na obiady. Będziemy je przyjmować wyłącznie do 25 dnia poprzedniego miesiąca (obowiązuje data wpływu na rachunek szkoły). Przyjmujemy wpłaty wyłącznie za abonament miesięczny. Wpłaty, które wpłyną po tym terminie nie będą uwzględniane.

Dyrektor Szkoły

Odpłatności za obiady proszę wpłacać na rachunek bankowy:

78 1020 4027 0000 1902 1108 1611.

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA NA OBIADY

REGULAMIN STOŁÓWKI

STOŁÓWKA SZKOLNA w budynku gimnazjum – parter

JADALNIA CZYNNA:

  • klasy I – III i IV szkoły podstawowej – obiady o godz. 12.00
  • klasy V – VI szkoły podstawowej – obiady o godz. 13.00
  • klasy VII – VIII szkoły podstawowej obiady o godz. 14.00

INFORMACJE

UWAGA!!

Od dnia 01.01.2019r nastąpiła zmiana dziennej stawki żywieniowej. Stawka za obiad dwudaniowy wynosi 4,30, w tym 1,30 zł za pierwsze danie i 3,00 zł za drugie danie.

Uwaga!

W dniach 24-26.04.2019r nie zostały ugotowane i wydane obiady z powodu odbywającego się strajku. Pieniądze za opłacone obiady przechodzą na miesiąc czerwiec i są uwzględnione w poniżej .

  • Odpłatność za obiad dwudaniowy w miesiącu czerwcu wynosi 13 dni x 4,30zł = 55,90 – 12,90 = 43,00 zł
  • Odpłatność za drugie danie w miesiącu czerwcu wynosi 13 dni x 3,00zł = 39,00 – 9,00 = 30,00 zł
  • Odpłatność za pierwsze danie w miesiącu czerwcu wynosi 13 dni x 1,30 = 16,90 – 3,90 = 13,00 zł

Wpłaty przyjmowane są na konto Szkoły Podstawowej w Pobiedziskach: PKO Bank Polski, nr konta: 78 1020 4027 0000 1902 1108 1611.

W tytule przelewu proszę napisać imię i nazwisko dziecka, klasę, okres w jakim dziecko będzie jadło posiłki oraz informację o tym czy będzie jadło pełny obiad czy pierwsze lub drugie danie (np. Opłata za obiad (zupy) za wrzesień Jan Kowalski, klasa 1A)

Intendent – Eliza Żołądkiewicz, kontakt: e.zoladkiewicz@pobiedziska.szkola.pl

Jadłospis: 17.06.2019 – 21.06.2019

Jadłospis: 10.06.2019 – 14.06.2019

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w jadłospisie.

Godło
Do końca roku
szkolnego pozostało
-32